A A A

Adviescommissie LHBT-beleid

De Adviescommissie LHBT-beleid (Lesbische, Homoseksuele-, Biseksuele en Transgender personen) is een commissie die gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders adviseert over voorgenomen beleid. Het uitgangspunt bij onze adviezen is dat wij de belangen behartigen van LHBT's in Nijmegen. Het is ons streven dat er op alle beleidsterreinen door het college van B&W aandacht wordt geschonken aan diversiteit, empowerment en emancipatie van LHBT's.

Gemeente nijmegen
Geplaatst op woensdag 27 november 2019

Advies SchoolsOUT

Gevraagd advies projectplan SchoolsOUT

Lees meer
Geplaatst op woensdag 27 november 2019

Advies Doorontwikkeling

Advies Doorontwikkeling Stelsel MO & Jeugd

Lees meer

Aankomende vergaderingen

De adviescommissie vergadert iedere eerste dinsdagavond van de maand (m.u.v. de maanden juli en augustus) in het vergadercentrum van het stadhuis. De vergaderingen van de commissie zijn (in principe) openbaar. U kunt de vergaderingen bijwonen door het sturen van een e-mail naar de secretaris: lhbt@nijmegen.nl.

Wat kan volgens jou beter?

We kunnen ons voorstellen dat u na het bezoeken van de site een vraag en/of opmerking heeft. Die horen we graag! U kunt het beste met ons in contact komen door een e-mail te sturen naar lhbt@nijmegen.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Neem contact op
024 – 329 90 12
Meldpunt discriminatie